Hakkımızda

Karadeniz Bölgesi tarih boyunca birçok yerleşime ev sahipliği yapmıştır. Karadeniz Bölgesinin ve Karadeniz çevresindeki bu yerleşimlerin araştırılması insanlık tarihine aydınlatacak ve bölgesel ilişkileri yorumlanmasını sağlayacaktır. Günümüzde bu alanda yapılan çalışmaların çok az sayıda olması nedeniyle Türkiye kültür tarihi içerisinde eksik kalan yönler bulunmaktadır.  Hitit üniversitesi, Türkiye Kültür tarihinin araştırılmasına yönelik olarak Karadeniz araştırmalarına ve tanıtımına destek verecek olan bir araştırma ve uygulama merkezinin kurulmasına karar vermiştir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Karadeniz Arkeolojisini Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulması ile ilgili telif , Yükseköğretim Yönetim Kurulunun 19.06.2012 tarihli toplantısında incelenerek, uygun görülmüş ve 18.07.2012 tarihli 2835 sayılı resmi gazetede yayımlanarak faaliyete geçmiştir.

Karadeniz Arkeolojisini Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, Karadeniz Bölgesinde yerleşmiş medeniyetlerin zengin arkeolojik, sanatsal, tarihsel, etnografik ve kültürel değerlerini araştırmak, incelemek, belgelemek, korunması ve onarılmasına yönelik çalışmalara ve bölgeyi tanıtıcı etkinliklere destek vermektir.Karadeniz Arkeolojisini Uygulama ve Araştırma Merkezi
İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 Çorum