KARADENİZ ARKEOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KARM 2016 FAALİYETLERİ 28 Temmuz 2017

PANELLER

KARM tarafından organize edilen bir panel, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Yüksekokulu Ethem Erkoç konferans salonunda 16 Kasım/Çarşamba 2016 tarihinde düzenlenmiştir.  Panelde, tarihsel süreç içerisinde Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum İlleri kültürel anlamda ele alınmıştır.  

 Panelde açılış konuşması Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emre Güler tarafından yapılmıştır. Dekan Güler, gelecek nesillere aktarılacak olan değerlerin herkesin ortak değeri olduğunu belirterek, "Bu değerlerimize miras gözü ile bakıyoruz. Yarınlara milli birlik ve beraberlik ruhu içinde güzel miraslar bırakmak ümidiyle sempozyumun düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum”  demiştir 

Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin ise, merkezlerinin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Merkezimizin amacı Karadeniz Bölgesi'nde yerleşmiş medeniyetlerin zengin arkeolojik, sanatsal, tarihsel, antropolojik, etnografik kültürel değerlerini araştırmak, incelemek, belgelemek, korunmasına ve onarılmasına yönelik çalışmalar yapmak, bölgeyi tanıtıcı etkinliklere destek vermek ve toplumsal farkındalığın artmasını sağlamaktır. Panelimizi de bu amaç doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızda, bize her türlü desteği sağlayan, önerileri ile yok gösteren, her zaman yardımları ile bize güç veren Hitit Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a  bunun için çok teşekkür ediyorum " diye ifade etmiştir (Resim 2). 


Konuşmaların ardından diğer panelistler Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Şarbak “Orta Karadeniz Bölgesi Eski Toplumlarında Görülen Sağlık Sorunları”, Uzman Dr. Canay Umunç “Orta Karadeniz’de Gündelik Yaşam” ve Uzman Doğan Koşan “Orta Karadeniz’de Selçuklu ve Beylikler Dönemi Cami Mimarisi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirmiştir (Resim). Panel sonunda Çorum’un yaşayan kültür anıtları olan “Ethem Erkoç, Abdülkadir  Ozullu ve Hasan Tuluk”, Dekan Güler tarafından sahneye davet edilerek panelistlere katılım belgesi takdim edilmiştir. Panel, misafirlere yiyecek ve içecek ikramı ile son bulmuştur. Yazılı ve görsel basının yoğun ilgi gösterdiği panel ile ilgili birçok haber çıkmıştır. Bu sayede çok geniş kitlelere ulaşılarak, kültürel farkındalığın artmasına katkı sağlanmıştır (https://www.youtube.com/watch?v=8o69GmmdmLc&feature=share) (Resimler 3-5).Ayrıca KARM adına yapılan bu faaliyetler, Merkezimizin facebook adresinde de (https://www.facebook.com/karadenizarkeolojisi/yayınlanarak yüzlerce kişiye ulaşılmıştır 


KARM faaliyetleri kapsamında katkıda bulunan diğer bir panel etkinliği de Turgut Özal Konferans Salonu’nda, 2 Mart /Çarşamba 2016 tarihinde, Hitit Akademi Derneği tarafından organize edilmiştir. “Antropolojik ve Arkeolojik Çalışmalar, Kültürel Bulgular”  başlıklı panele KARM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin panelist olarak katılmış ve “Çorum İli Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi” başlıklı konuyu izleyicilere sunmuştur. Müdür Keskin Çorum’un kültürel değerlerinin tanınması ve korunmasına yönelik olarak Merkez adına panele katılarak katkı sağlamıştır.

SEMPOZYUM

Hitit Üniversitesine bağlı Birimler tarafından 2016 yılında iki Uluslararası Sempozyum organize edilmiştir. Bunlardan biri 28- 30 Nisan 2016 tarihinde yapılan Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu’dur. KARM  Müdürü Yrd. Doç. Dr.  Esra KESKİN sempozyuma”  “Anadolu’da Roma Dönemi Hamam Mimarisine Çorum İlinden Bir Örnek adlı bildirisi ile katılmıştır. Bildiri özeti ve tam metni basılmıştır (Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu 28- 30 Nisan 2016  Bildiriler Kitabı (Ed. Zekeriya Işık). C.1. Çorum, s. 95-104. http://cdn.hitit.edu.tr/hitit/files/70900_1610142055705.pdf ).

 

ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

KARM amaçları doğrultusunda yapılan çalışmalardan biriside Karadeniz Bölgesinde tarihsel süreç içerisinde ev sahipliği yapmış medeniyetlere ait kültürel izleri araştırarak, belgelemektir. Böylelikle gelecek kuşaklara kültürel mirasının aktarımı konusunda ilgili kuruluşlara destek sağlamanın yanısıra, yapılacak yayınlar ile de bölgenin zengin kültürel değerlerin tanınması ve cazip turizm destinasyonuna dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda yapılan araştırma çalışmalardan birisi de “Sinop Müzesi Mozaikleri” çalışmasıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Sinop Müze Müdürlüğü’nden izin alınarak yapılan bu çalışma 2015 yılında başlamış olup, 2016 yılında devam etmiştir.

03.10-07.10. 2016 tarihinde Sinop İli’ne görevlendirme ile gidilerek Sinop Müzesi’nde çalışılmıştır. Zengin mozaik koleksiyonuna sahip müzelerden birisi olan Sinop Müzesi’nde sergilenen mozaik panolar teknik açıdan incelenerek, fotoğrafları çekilmiş ve müze envanter kayıtlarına bakılmıştır. Mozaikleri kataloglama çalışması kapsamında 2017 yılı içerisinde Ankara ve İstanbul kütüphanelerinde konu ile ilgili literatür taraması yapılacaktır. Eşsiz güzellikteki bu eserlerin bilim dünyasına yayın yapmak yoluyla tanıtılması gerekmektedir. Çalışmalarımız bu amaca yönelik olarak ilerleyecektir.